Code Growers GDPR

Tento dokument upravuje, jak, na jak dlouho a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, a jaká práva máte v oblasti ochrany soukromí. Naše zásady se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a platnou legislativou České republiky. Správcem osobních údajů je společnost Code Growers s.r.o., IČO: 09546766, Sídlo firmy: třída Míru 2800, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na [email protected].

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme veškeré osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně, ať už při registraci nebo využívání našich služeb nebo kontaktování našich zástupců skrze kontaktní formulář, jakož i osobní údaje které musíme zpracovávat na základě právních předpisů. Jedná se zejména o:

Za jakým účelem tyto údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů probíhá za následujícím účelem na základě následujících právních titulů. Pro zpracování osobních údajů jste udělili souhlas:

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme po omezenou dobu, a to v závislosti na typu těchto údajů a účelu zpracování. Tato doba nepřesahuje dobu stanovenou platnou legislativou. V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje po dobu stanovenou v takovém souhlasu (není-li stanoveno jinak, 3 roky). Jestliže zpracováváme osobní údaje za účelem plnění právních povinností, zpracováváme tyto osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy (např. účetní doklady po dobu 10 let). Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění smlouvy s Vámi zpracováváme po dobu plnění smluvního vztahu. Po jeho skončení je dále můžeme zpracovávat po dobu dalších 4 let za účelem plnění závazků a vymáhání pohledávek. Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu zpracováváme po dobu 3 let od skončení posledního smluvního vztahu s Vámi.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Firma jako správce osobních údajů, dále naši obchodní partneři v pozici zpracovávatelů. Níže naleznete seznam našich partnerů a odkazy na jejich zásady ochrany soukromí:

Kde jsou údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány na území Evropské Unie. V případě, že jsou zpracovány mimo prostor EU, jedná se o státy, které EU označila za důvěryhodné a se kterými má EU uzavřené smlouvy týkající se ochrany osobních údajů (Privacy Shield).

Používáme cookies?

Na tomto webu nebo webech našich klientů používáme cookies. Cookies, které používáme, jsou ty, které nezbytně potřebujeme pro fungování našich webových stránek a dále ty, které sbíráme za účelem vývoje a vylepšování našich webových stránek nebo našich klientů. Cookies si můžete vypnout prostřednictvím Vašeho prohlížeče.

Jaká máte práva?

Legislativa Vám zaručuje různá práva v záležitostech ochrany soukromí, zejména pak právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo změnu těchto údajů, právo na výmaz a možnost podat námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se rozhodnete uplatnit kterékoli ze svých práv nebo máte otázky týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte nás prosím kontaktovat na emailové adrese [email protected]. Pokud se domníváte, že při zpracování nepostupujeme podle platných zákonů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.